Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Edukacja z wojskiem

W dniu 17 maja uczniowie klasy siódmej uczestniczyli w zajęciach w ramach programu edukacyjno-obronnego "Edukacja z wojskiem". Zajęcia przeprowadzili wojskowi szkoleniowcy: kapral Michał Stachoń, szeregowy Weronika Naruszewicz i szeregowy Ewa Brekier z 172 Batalionu Lekkiej Piechoty w Opolu.

Zasadniczym celem programu było podniesienie świadomości uczniów w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. 
Zajęcia te miały charakter teoretyczny, jaki i praktyczny. Zawierały treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Nasi uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy przekazali wiedzę i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny, przyjazny,  dostosowany do wieku.
Tak atrakcyjne zajęcia bardzo zainteresowały uczniów,  pozwoliły im nabyć nowe kompetencje, pogłębić wiedzę.