Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Szalony wiosenny tydzień- DZIEŃ IV

Dziś do naszej szkoły zawitała Wiosna i tak jak w wierszu Jana Brzechwy, przyszła pieszo.
Uczniowie przemarszem po wiosce pożegnali zimę, a tym samym powitali barwną wiosnę. 
 
Przyjście wiosny
Autor: JAN BRZECHWA
 
Na­plot­ko­wa­ła so­sna,
że już się zbli­ża wio­sna.
 
Kret skrzy­wił się po­nu­ro:
„Przy­je­dzie pew­nie furą”.
 
Jeż się na­je­żył sro­dze:
„Ra­czej na hu­laj­no­dze”.
 
Wąż syk­nął: „Ja nie wie­rzę.
Przy­je­dzie na ro­we­rze”.
 
Kos gwizd­nął: „Wiem coś o tym.
Przy­le­ci sa­mo­lo­tem”.
 
„Skąd zno­wu - rze­kła sro­ka -
Ja jej nie spusz­czam z oka
I w ze­szłym roku, w maju,
Wi­dzia­łam ją w tram­wa­ju”.
 
„Nie­praw­da! Wio­sna zwy­kle
Przy­jeż­dża mo­to­cy­klem!”
 
„A ja wam to do­wio­dę,
Że wła­śnie sa­mo­cho­dem”.
 
„Nie­praw­da, bo w ka­re­cie!”
„W ka­re­cie? Cóż pan ple­cie?
Oświad­czyć mogę krót­ko,
Przy­pły­nie wła­sną łód­ką”.
 
A wio­sna przy­szło pie­szo -
Już kwia­ty z nią się śpie­szą,
Już tra­wy przed nią ro­sną
I szu­mią: „Wi­taj wio­sno!”
 
Dzisiaj uczniowie upamiętnili także Światowy Dzień Zespołu Downa, ang. World Down Syndrome Day. Tego dnia założyli wielobarwne, niedopasowane skarpetki jako wyraz solidarności z osobami z dodatkowym chromosomem. Data 21 marca nie jest przypadkowa. To właśnie w 21. parze chromosomów osoby zdrowe mają 2 chromosomy, natomiast osoby z Zespołem Downa – 3 (marzec).