Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach na rok szkolny 2024/2025. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców do 9 lutego. Wszystkie terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cisek, zostały określone Zarządzeniem Nr 13/2024 Wójta Gminy Cisek z dnia 30 stycznia 2024 r.

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek, stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

  1. kandydat zamieszkuje na terenie gminy Cisek – 10 pkt; 
  2. rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę w wybranej szkole – 8 pkt;
  3. niepełnosprawność kandydata – 6 pkt; 
  4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 4 pkt. 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

PDFklauzula_informacyjna_dla_rodzicow_prawnych_opiekunow.pdf (141,70KB)
PDFoferta_2024_2025.pdf (242,60KB)
PDFoswiadczenie_religia.pdf (86,19KB)
PDFpotwierdzenie_woli_przyjecia_do_klasy_pierwszej_szkoly_podstawowej.pdf (158,40KB)
PDFuchwala_rady_gminy_cisek.pdf (107,25KB)
PDFwniosek_jezyk_mniejszosci_narodowej_niemiecki.pdf (324,63KB)
PDFwniosek_o_dostep_opolska_eszkola.pdf (679,91KB)
PDFzarzadzenie_wojta_gminy_cisek.pdf (560,34KB)
PDFzgloszenie_dziecka_do_szkoly_obwodowej.pdf (197,73KB)
PDFzgoda_na_wykorzystanie_wizerunku_dziecka.pdf (210,61KB)