Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Sport Klub 2022 2023

Zajęcia sportowe SPORT KLUBÓW są prowadzone w ramach realizacji III Edycji Zadania organizowanego przez Ministerstwo  Edukacji i Nauki  pod nazwą „WF z AWF: Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”, polegającego na monitorowaniu stanu kondycji fizycznej dzieci oraz wsparciu uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po okresie nauki zdalnej. Uczniowie klasy drugiej brali bardzo aktywny udział w cotygodniowych zajęciach ruchowych. Gry zespołowe, tory przeszkód, zabawy sprawnościowe i ogólnorozwojowe mobilizowały małych sportowców do fizycznej aktywności. Program „WF z AWF: Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości" stanowi kontynuację projektu realizowanego w latach 2021
i 2022 pod nazwą „WF z AWF: Aktywny powrót do szkoły”.