Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców do 16 lutego.
W okresie od 17 lutego do 3 marca 2022 r. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły.

Do dnia 17 marca 2022 r. podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a do 24 marca 2022 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły. Do dnia 31 marca 2022 r. komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 7 kwietnia do 19 maja 2022 roku.

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek, stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

  1. kandydat zamieszkuje na terenie gminy Cisek – 10 pkt; 
  2. rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę w wybranej szkole – 8 pkt;
  3. niepełnosprawność kandydata – 6 pkt; 
  4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 4 pkt. 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

PDFpotwierdzenie_woli_przyjecia_do_klasy_pierwszej_szkoly_podstawowej.pdf (63,92KB)
PDFuchwala-nr-xxiv1472017-sprawie-okreslenia-zasad-i-kryteriow-rekrutacji-do-szkol-podstawowych.pdf (107,24KB)
PDFwniosek_o przyjecie_dziecka_do_szkoly.pdf (113,37KB)
PDFzarzadzenie-nr-72022-wojta-gminy-cisek-z-dnia-26-stycznia-2022.pdf (277,22KB)
PDFzgloszenie_dziecka_do_szkoly_obwodowej.pdf (78,84KB)