Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców, które przyjmowane są do 12 lutego. W okresie od 16 lutego do 2 marca 2021 r. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły.

Do dnia 16 marca 2021 r. podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a do 23 marca 2021 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły. Do dnia 30 marca 2021 r. komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 6 kwietnia do 18 maja 2021 roku.

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek, stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

  1. Kandydat zamieszkuje na terenie gminy Cisek – 10 pkt.
  2. Rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę w wybranej szkole – 8 pkt.
  3. Niepełnoprawność kandydata – 6 pkt.
  4. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 4 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

PDFpotwierdzenie_woli_przyjecia_do_klasy_pierwszej_szkoly_podstawowej.pdf (161,88KB)
PDFuchwala-nr-xxiv1472017-sprawie-okreslenia-zasad-i-kryteriow-rekrutacji-do-szkol-podstawowych.pdf (107,24KB)
PDFwniosek_o przyjecie_dziecka_do_szkoly.pdf (291,46KB)
PDFzarzadzenie-nr-152021-wojta-gminy-cisek-z-28-stycznia-2021.pdf (281,63KB)
PDFzgloszenie_dziecka_do_szkoly_obwodowej.pdf (252,82KB)