Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Nauka zdalna dla klas I-VIII zostaje przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

Dyrektor PSP w Łanach informuje, że 24 listopada zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Tym samym nauka zdalna dla uczniów klas I-VIII zostaje przedłużona do 3 stycznia 2021 r. Szkoła będzie miała obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlicy szkolnej dla uczniów uczęszczających do klas I–III, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r. - Ministerstwo Edukacji Narodowej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dyrektor PSP w Łanach – mgr Alfred Kordula