Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Wręczenie nagród w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego KRUS

7 września w Wawelnie odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród laureatom jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi”, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Konkurs przebiegał pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Hasło konkursowe w tej edycji to: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Miało ono zwrócić szczególną uwagę najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym, a także zachęcić dzieci do zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania w jego obrębie. Na wstępie Pan Lech Waloszczyk, dyrektor opolskiego Oddziału Regionalnego KRUS przywitał zaproszonych gości, a szczególnie laureatów i zapowiedział, że z roku na rok konkurs staje się coraz popularniejszy i bierze w nim udział coraz więcej dzieci. W tym roku brało w nim udział 1900 uczestników z 172 szkół wiejskich na Opolszczyźnie, a w skali kraju 57 569 uczniów z 4 118 szkół podstawowych z terenów wiejskich. Wykonano o prawie 8000 prac więcej niż w ubiegłym roku. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: klasy I – III i IV – VIII na trzech etapach: rejonowym, wojewódzkim i centralnym. W II grupie wiekowej I miejsce w województwie zajęła praca Karoliny Neuwald. Zgodnie z Regulaminem Konkursu, Centralna Komisja Konkursowa dokonała wyboru najlepszych prac spośród 96 przekazanych do etapu centralnego przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe. Wśród nich znalazła się praca Karoliny, za którą otrzymała wyróżnienie! Gratulacje!