Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

w tym roku szkolnym, w związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, nie ma możliwości, aby cała społeczność szkolna spotkała się 26 czerwca na uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Zakończenie będzie miało nieco inny charakter. Rozpoczniemy o godzinie 9:00 od rozdania świadectw uczniom klasy pierwszej, a następnie co godzinę kolejnym klasom. W oczekiwaniu na wejście do szkoły należy zachować odpowiedni odstęp, co najmniej 1,5m oraz mieć zakryte usta i nos.

Harmonogram:

9:00 – klasa I

10:00 – klasa II

11:00 – klasa III

12:00 – klasa V

13:00 – klasa VIa

14:00 – klasa VIb

15:00 – klasa VII

16:00 – klasa VIII

Istnieje również możliwość indywidualnego odbioru świadectwa w czasie wakacji po telefonicznym uzgodnieniu z dyrekcją szkoły – nr telefonu 77 4875724.

Rodzice przywożą i odbierają uczniów we własnym zakresie. Istnieje możliwość uczestnictwa w rozdaniu świadectw jednego rodzica, po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą. Wszystkich obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarnych. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz po zakończeniu wręczania świadectw. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podręczników i książek do biblioteki przekażą wychowawcy.

Dyrektor PSP w Łanach – mgr Alfred Kordula