Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Kształcenie na odległość przedłużone do 24 maja

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty. W związku z tym, 24 kwietnia została podpisana nowelizacja rozporządzenia, w którym przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym. Kształcenie na odległość będzie realizowane na obecnych zasadach, czyli z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, m.in. zamieszczonych na platformie edukacyjnej www.epodreczniki.pl oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną i emitowanych programów edukacyjnych TVP.

Dyrektor PSP w Łanach – mgr Alfred Kordula