Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Kształcenie na odległość przedłużone do 26 kwietnia

9 kwietnia 2020 roku Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie, w którym przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 26 kwietnia br., czyli po przerwie świątecznej nauczanie zdalne odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. Realizowane ono będzie z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, m.in. zamieszczonych na platformie edukacyjnej www.epodreczniki.pl oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną i emitowanych programów edukacyjnych TVP.

Dyrektor PSP w Łanach – mgr Alfred Kordula