Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Kształcenie na odległość - zmiana przepisów

Szanowni Rodzice i drodzy Uczniowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, które będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Dzięki nim możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. W związku z tym informuje się, że termin zdalnego nauczania zostaje wydłużony do 10 kwietnia bieżącego roku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.men.gov.pl.  

Dyrektor PSP w Łanach – mgr Alfred Kordula