Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Pop Holizmy XXI wieku, czyli przed czym rodzic musi ustrzec swoje dzieci

14 marca odbyło się spotkanie nauczycieli i rodziców z psychologiem mgr Robertem Warzecha z Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Temat prelekcji było: „Pop Holizmy XXI wieku, czyli przed czym rodzic musi ustrzec swoje dzieci”.

W dzisiejszym świecie człowiek spotyka się z wieloma czynnikami, które mogą negatywnie wpłynąć na jego rozwój, są to: nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienie od komputera, cyberprzemoc.

Celem spotkania było dostarczenie wiedzy o zagrożeniach oraz:

  • uświadomienie konieczności prowadzenia systematycznych działań informacyjnych związanych z sięganiem po środki psychoaktywne (alkohol, dopalacze, narkotyki) oraz papierosy,
  • prowadzenie systematycznych działań związanych z reagowaniem na agresję i przemoc w szkole,
  • kształtowanie wiedzy nt. zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z mediów, gier komputerowych oraz telefonu komórkowego,
  • pogłębianie wiadomości nt. uzależnień.