Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Opolszczyzna – kuźnią sportowych talentów

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klas I-III uczestniczyli w projekcie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą „Opolszczyzna-kuźnią sportowych talentów”. Realizowany on był we współpracy z Narodowym Centrum Badań Kondycji Fizycznej w Warszawie, Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie, Marszałkiem Województwa Opolskiego, Wojewodą Opolskim, Opolską Kurator Oświaty, Politechniką Opolską oraz Prezydentami, Wójtami i Burmistrzami miast w Województwie Opolskim.

Zakładał przeprowadzenie testów sprawności fizycznej wśród dzieci w klasach I-III w województwie opolskim, konferencję ewaluacyjną podsumowującą projekt oraz organizację mini festynu w jednej z sal gimnastycznych w każdej gminie. Akcja wspólnych imprez objęła ponad 7200 dzieci z naszego województwa.

Głównym celem projektu jest propagowanie wśród dzieci aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez sport oraz rozbudzenie zainteresowań uczniów klas I-III uprawianiem sportu. Cele pośrednie projektu pozwolą na zdiagnozowanie stanu sprawności fizycznej uczniów klas I-III w województwie opolskim, uświadomienie opinii publicznej ważnej roli sportu w życiu człowieka, oraz oddziaływania wychowawcze m.in. uświadamianie dzieciom i młodzieży jak zagospodarować czas wolny na sportowo i zdrowo, propagowanie zasad "czystej gry" (fair play), przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym oraz rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw.