Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Z indywidualizacją osiągniemy sukces

W roku szkolnym 2012/2013 w Publicznej Szkole Podstawowej w Łanach realizowany był projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1.2  pod nazwą: „Z indywidualizacją osiągniemy sukces”. W ramach projektu realizowane były następujące działania:

Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I – III:

          60 h zajęć dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu (2 grupy x 30 h)

          30 h zajęć logopedycznych

          30 h z gimnastyki korekcyjnej

          30 h zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno – przyrodniczych

          30 h zajęć rozwijających zainteresowania artystyczne

          30 h zajęć rozwijających zainteresowania z języka angielskiego

          30 h zajęć rozwijających zainteresowania z języka niemieckiego

Doposażenie bazy dydaktycznej o wartości 29.990,05 zł

 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Uczestniczyło w nich czterech uczniów klasy trzeciej.

Celem zajęć było:

 • umożliwienie opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie czytania i pisania;
 • usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych poprzez wszechstronne angażowanie tych funkcji podczas ćwiczeń;
 • stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;

wzmacnianie mocnych stron dziecka.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

Liczba uczniów biorących udział w zajęciach – 4.

Celem zajęć było:

 • maksymalne usprawnianie narządów mowy poprzez ćwiczenia oddechowe,   fonacyjne, oddechowo – fonacyjne;
 • rozwijanie pamięci i zdolności koncentracji uwagi;
 • korygowanie zaburzeń artykulacyjnych;
 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez rozwijanie kompetencji językowej           i komunikacyjnej;
 • wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego;

stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

 

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

Uczestniczyło w nich 5 uczniów.

Celem zajęć było:

 • pomoc w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy;
 • korygowanie zaburzeń statyki ciała;
 • wyrównywanie odchyleń postawy;
 • przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się wady;
 • stosowanie ćwiczeń zwiększających zakres ruchu wszystkich stawów, zwiększenie wydolności układu oddechowego i krążenia;
 • poprawienie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych

Zajęcia przeznaczone były dla 3 uczniów klasy III przejawiających zainteresowania i uzdolnienia matematyczno – przyrodnicze. Polegały na poszerzaniu i pogłębianiu wiadomości i umiejętności, rozwijaniu pomysłowości w myśleniu i działaniu oraz przekazywaniu uczniom w nowy, atrakcyjny sposób treści z zakresu matematyki i przyrody. Miały pobudzać uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijać ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji matematyczno – przyrodniczej. Uczyły współdziałania w grupie, kształtują właściwe postawy i charakter młodego człowieka. Pomagały zagospodarować czas wolny, tak aby nie było w nim miejsca na nudę.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie

W zajęciach tych uczestniczyło 8 uczniów z kl. II i III. Zajęcia przeprowadzane były zgodnie z zasadą indywidualizacji. Rozwijały umiejętności i zdolności artystyczne uczniów.

Miały one na celu :

 • rozwijanie pomysłowości i oryginalności dziecka,
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej ucznia,
 • rozwijanie kreatywności,
 • swobodne wypowiadanie się technikami modelarskimi: plastelina, papieroplastyka, scrapbooking, origami.

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych język angielski 

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego przeznaczone były dla uczniów wyróżniających się zwiększoną motywacją oraz zdolnością do nauki tegoż  języka. Od września 2012r. ośmiu uczniów dość regularnie uczęszcza na cotygodniowe zajęcia mające na celu zaznajomienie ich m.in. z kilkoma angielskimi piosenkami wziętymi z książki pt.: Sing a song. Four Seasons in a Year , słownictwem już poznanym oraz nowym, prawidłową wymową oraz pracą wraz zabawą w grupie. Cennym ubogaceniem tych zajęć, oprócz stosowanych ciekawych gier i prezentacji na stronach internetowych, są  dodatkowe środki dydaktyczne, która szkoła otrzymała w ramach w/w projektu. A są to m.in.: gry planszowe i komputerowe, karty obrazkowe wraz z napisami oraz przystawką mówiącą oraz różnego rodzaju plansze. Przy ich pomocy nauka staje się świetną zabawą wspomagającą umiejętność opanowania przez młodszych uczniów naszej szkoły coraz to większego zakresu słownictwa.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych język niemiecki

Uczestniczyło w nich 8 uczniów. Zajęcia te dały uczniom możliwość poszerzenia i utrwalenia wiedzy i sprawności językowych w zakresie wymowy, znajomości słownictwa oraz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Była to również wspaniała okazja do kształtowania umiejętności społecznych poprzez pracę w grupach i podejmowanie działań mających na celu rozwój osobisty uczniów.

Głównym celem nauki na zajęciach jest komunikacja – posługiwanie się językiem w sytuacjach życia codziennego. Tym łatwiej przychodzi realizacja tego celu, im ciekawiej przyswajany jest materiał zarówno leksykalny, jak i gramatyczny. Zabawa, praca w grupach, duża ilość materiału obrazkowego, prace manualne, projekty, śpiew, taniec, drama, pantomima, ruch i tym podobne metody pracy stanowiły podstawę pracy z dziećmi na zajęciach.