Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

W dniu 28 stycznia odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 59 uczniów. Celem konkursu jest popularyzacja i pogłębianie znajomości języka niemieckiego oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy o Niemczech, Niemcach i Śląsku Opolskim. Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza część miała formę pisemną i trwała 60 minut, druga miała formę wypowiedzi ustnej i trwała 15 minut. Uczniowie mieli do rozwiązania test gramatyczno – leksykalny, a także sprawdzane było rozumienie tekstu ze słuchu. Uczeń mógł uzyskać maksymalnie 100 pkt. Minimalna liczba punktów, która umożliwiła uczniowi zdobycie tytułu finalisty to 50, zaś tytuł laureata 85 pkt. Tytuł laureata uzyskało 51 uczniów, wśród nich znalazła się Michaela Zemełka uczennica V klasy, która zdobyła 93,25 pkt. Michaelę do konkursu przygotowała Pani Martyna Zemełka.