Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Podsumowanie FŚNiT

8 grudnia 2015 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu odbył się Festiwal Nauki ZOBACZ – DOTKNIJ – SPRAWDŹ – ZROZUM, podsumowujący realizację projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii, w którym uczestniczyła grupa ponad 40 uczniów z PSP w Łanach. W ramach Festiwalu zaproszonym uczniom i ich opiekunom ze szkół województwa opolskiego zorganizowano fantastyczną zabawę i liczne edukacyjne atrakcje, m.in.: POKAZY DYDAKTYCZNE – ZIMNA FIZYKA, GORĄCA CHEMIA, PEŁNA PRÓŻNIA, CZARY MARY, WYSTĘP DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH, WIDOWISKO LASEROWO-MULTIMEDIALNE.

Projekt FSNiT skierowany był do wszystkich uczniów szkół podstawowych i był realizowany w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015. Powstał on dzięki Regionalnemu Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, które w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego realizowało go w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt wzbogacił ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Zaplanowane w projekcie działania były wsparciem dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych w module matematyczno-przyrodniczym i humanistycznym. Nauczyciele wykorzystując szerokie spektrum metod nauczania i nowoczesne środki dydaktycznych rozwijali zainteresowania i pasje uczniów. Wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu były dla uczniów bezpłatne. W trakcie zajęć otrzymały drugie śniadanie, ciepły posiłek oraz upominki dydaktyczne.