Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Bajkowy Świat Języka Angielskiego – zakończenie realizacji projektu

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego pt. „Bajkowy Świat Języka Angielskiego”  w ramach projektu systemowego „Edukacja ku przyszłości”, nr POKL.09.01.02-16-075/11, a podprojektu: „Nowe Technologie na Usługach Edukacji”,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyły się przygotowaniem i wystawieniem przedstawienia pt. „Puss in boots” (Kot w butach) na terenie naszej szkoły dnia 28 września 2012 r. Przedstawienie to całkowicie odegrane w języku angielskim  przygotowali wybrani uczniowie klas IV i III wraz z ich opiekunem p. Romanem Bugla.  

Przypomnieć należy, iż w poprzednim roku szkolnym zostały przeprowadzone w naszej szkole dodatkowe cotygodniowe zajęcia w ramach w/w projektu systemowego, w których to wzięło udział 15 uczniów z klas II i III. Były one wspaniałym uzupełnieniem godzin lekcyjnych, możliwością wprowadzenia innowacyjnych i twórczych pomysłów w pracy dydaktycznej oraz wykorzystania sprzętu multimedialno-informatycznego do celów dydaktycznych.  W ten sposób umożliwiły one pełniejszą  realizację wymagań stawianych przez Nową Podstawę Programową. Uczniowie z entuzjazmem i zaangażowaniem wzięli udział w przygotowaniach do wystawienia przedstawienia choć opanowanie tekstów w języku angielskim wymagało od nich wzmożonego wysiłku. Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zrealizowania tego projektu – wielkie dzięki.

Obraz 287.jpeg Obraz 291.jpeg