Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Dzień Świętego Marcina

Dzień św. Marcina obchodzony jest w szkole w Łanach od kilku lat. Jednak tradycje świętowania tego dnia sięgają na naszym terenie początków dwudziestego wieku.

Legenda o św. Marcinie mówi, że podzielił on się swoim płaszczem z biedakiem. Nawiązując do tego wątku rodziny ziemiańskie na naszych terenach obdarowywały słodyczami w ten dzień dzieci z całych wiosek. Obecnie organizatorami środowiskowej imprezy z okazji Dnia św. Marcina w Łanach są:
  • Rada Sołecka w Łanach
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  • Gminne Przedszkole w Łanach
  • Parafialny Zespół Caritas w Łanach
  • DFK w Łanach
  • Parafia Rzymsko Katolicka w Łanach
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Łanach
Uczestnikami imprezy są dzieci nie tylko z parafii Łany ale także z innych miejscowości objętych obwodem szkolnym PSP Łany. Uczestniczą w niej także ich rodzice, pozostali mieszkańcy oraz duże grono gości, którzy specjalnie na ten dzień przyjeżdżają do Łan.
Przygotowania do imprezy są pracochłonne i kosztowne. Dzieci przez wiele dni sklejają specjalnie na ten dzień papierowe lampiony, przygotowują wystawę własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych, uczą się piosenek, przygotowują scenki poznając przy okazji kulturę regionu. Reszta organizatorów ma za zadanie przygotowanie wieczornej plenerowej inscenizacji przy ognisku, poczęstunku dla uczestników oraz zapewnienie bezpieczeństwa w czasie całej imprezy zwłaszcza pochodu z lampionami. Pochód z lampionami rozpoczyna się przy szkole podstawowej. Dzieci ze śpiewem i zapalonymi lampkami idą do kościoła tam odbywa się krótkie nabożeństwo, na którym dzieci przedstawiają inscenizacje. Dalsza część imprezy odbywa się na placu w centrum wsi. Płonie tam ognisko, rozstawione są wystawy. Św. Marcin w postaci rycerza na koniu zjawia się tam „osobiście”. W tajemniczej wieczornej atmosferze odgrywana jest legendarna scenka. Potem całe rodziny spotykają się na poczęstunku. Impreza integruje całą lokalną społeczność, ożywia stare tradycje, buduje w uczniach poczucie własnej wartości. Dlatego warto ją organizować.
 

DSC09950_s.jpeg DSC09962_s.jpeg DSC09966_s.jpeg DSC09992_s.jpeg DSC09998_s.jpeg DSC09932_s.jpeg