Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Zajęcia sportowe

Wychodząc naprzeciw potrzebom ruchowym naszych uczniów, a także ich chęci uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, prowadzone są zajęcia sportowe. Uczniowie podczas tych zajęć starają się doskonalić poznane w czasie lekcji umiejętności z różnych dyscyplin sportowych, są również i tacy, którzy chcą swój wolny czas poświęcić aktywności ruchowej, zregenerować siły fizyczne i psychiczne, kształtować postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności oraz co najważniejsze rozwijać i pogłębiać zainteresowania sportowe.

Zajęcia odbywają się:
·         środa od godz.14:25 do godz. 15:10
·         piątek od godz.13:30 do godz. 14:15