Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Koło misyjne

W naszej szkole pod kierunkiem pani Urszuli Cholewa prowadzone jest kółko misyjne w czwartki w godz. 14:25 – 15:10.

W ramach kółka uczniowie:

  • pogłębiają znajomość Pisma Świętego,
  • rozbudzają wrażliwość misyjną,
  • włączają się w akcje charytatywne np. Góra Grosza – pieniądze zbierane na samochód dla misjonarza. W odpowiedzi na apel „Małego Gościa Niedzielnego” uczniowie zbierali grosiki na samochód dla misjonarza w Lusace (Zambia). Po przeliczeniu uzbierało się 207,78zł, które zostały przekazane na konto Ojców Białych Misjonarzy Afryki. Pieniądze ważyły 8,2kg. Jednogroszówek było 2.000 sztuk, dwugroszówek 894 sztuk, pięciogroszówek 512 sztuk,
  • zbierają znaczki pocztowe, które są wysyłane na misje,
  • biorą udział w projekcie „Dać Im nadzieję”, który polega na adopcji na odległość dziecka z Afryki (Aguiraty Diallo urodzonej w 1999r, mieszkającej w Naababuli w Burkina Faso). Uczniowie przedstawiali jasełka w okolicznych kościołach i prosili o datki na adopcję dziecka. W roku 2009 zebrano kwotę 688,00 zł. Środki te są przeznaczone na najważniejsze potrzeby Aguiraty: przybory szkolne, książki, ubrania i żywność,
  • korespondują elektronicznie z misjonarzami,
  • uatrakcyjniają imprezy środowiskowe występami (Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki),
  • prowadzą nabożeństwa liturgiczne w okolicznych kościołach (Żywy Różaniec, Droga Krzyżowa, Rekolekcje Szkolne),
  • modlą się za wybranego przez siebie misjonarza.
 
 Aquirata.jpeg DSCN4525.jpeg DSCN4532.jpeg