Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Rok szkoły w ruchu

szkola_w_ruchu.jpeg Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 „Rokiem Szkoły w Ruchu”, w którym bierze udział także nasza szkoła. Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych działań w ramach akcji „ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE"


 

Obszar nr 1      

Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne


Lekcje wychowania fizycznego w naszej szkole są ciekawe i atrakcyjne. Nauczyciele wykorzystują takie środki, formy i metody pracy, aby uczniowie podczas zajęć czerpali z nich radość i zadowolenie oraz kształtowali postawy prozdrowotne.

DSC00707.jpeg DSC00711.jpeg DSC00714.jpeg

  

 

 

 

Konspekt zajęć:

DOCScenariusz lekcji z edukacji motorycznej w klasie drugiej w PSP w Łanach.doc (50,00KB)  
 

Tworzenie prostych układów piramid gimnastycznych

 
Zastosowanie środków ICT przyspieszyło osiągnięcie przez uczniów celów lekcji i uatrakcyjniło ją. Przyczyniło się do lepszego opanowania poznanych umiejętności i zadań. Uczniowie pracowali z wielkim zaangażowaniem i zainteresowaniem. Na bieżąco mogli korzystać z prezentacji przygotowanych slajdów i plansz z piramidami, a także zdjęć, co ułatwiło im zadanie i doprowadziło do większej motywacji do działań w grupach i dokładnego opanowania zadania. Zastosowanie technologii informacyjnej na lekcjach wychowania fizycznego nie jest czymś częstym, lecz w pewnych dziedzinach, między innymi nauka techniki, umiejętności jej zastosowanie jest wielką pomocą dla nauczyciela i wspiera proces nauczania. Pokaz, prezentacja wspierana słowem i objaśnieniem jest podstawą w wychowaniu fizycznym. Lekcja bardzo podobała się uczniom.

Piramidy   
 
IMG_0856_s.jpeg IMG_0878_s.jpeg IMG_0863_s.jpeg IMG_0881_s.jpeg IMG_0861_s.jpeg IMG_0870_s.jpeg

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konspekt zajeć:
 
DOCscenariusz Tworzenie prostych układów -piramidy.doc (58,00KB)

   

Szablony piramid:  

DOCSzablony piramid 2.doc (81,50KB)

  

 

 Obszar nr 2 

 Wychowanie fizyczne – napisanie dwóch scenariuszy zajęć alternatywnych
  
       

Ze względu na umiejscowienie szkoły, istniejącą bazę placówki oraz zainteresowania uczniów, główny akcent alternatywnych form zajęć wychowania fizycznego skierowany jest na rekreację ruchową, sprzyjającą wywołaniu spontaniczności, radości i satysfakcji z podjętych działań sportowych. Jednocześnie rekreacyjna aktywność ruchowa ma stanowić dla uczniów rozrywkę zwiększając aktywność ruchową, rozwijając zainteresowania i wzbogacając osobowość, a także rozładowując stany napięcia układu nerwowego, nagromadzone podczas wysiłku umysłowego w toku zajęć szkolnych. Uczniowie uczestniczą w aktywności ruchowej lubianej przez nich, przyjemnej, relaksacyjnej, pozytywnie wpływającej na organizm. 

      

Podchody
          

DSC00733_s.jpeg DSC00742_s.jpeg DSC00749_s.jpeg DSC00753_s.jpeg DSC00755_s.jpeg DSC00757_s.jpeg DSC00773_s.jpeg

      

 

 

 

 

 

 

Konspekt zajęć:    

DOCPodchody sprawnościowe z wykorzystaniem wiedzy z różnych przedmiotów..doc (48,00KB)

              

Zabawa z materacami

      

DSC00720_s.jpeg DSC00726_s.jpeg DSC00729_s.jpeg DSC00731_s.jpeg

      

 

 

Konspekt zajęć:

DOCZabawy z materacami na świeżym powietrzu..doc (40,00KB)

 

 


            

 Obszar nr 3

Edukacja zdrowotna – napisanie dwóch scenariusz zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu

 

Konspekt zajęć:

DOCĆwiczenia wzmacniające mięśnie wysklepiające stopę w obciążeniu w parach..doc (45,50KB)

 

Konspekt zajęć:

DOCWiem co jem..doc (87,50KB)

 

Edukacja zdrowotna to proces kształtowania u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia zdrowego środowiska. W związku z tym szkoła włączyła się w szereg działań organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Opolu na rzecz zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów.

1. W ramach promocji aktywności ruchowej nauczyciel wychowania fizycznego przygotował gazetkę informacyjną, a także materiały z propozycją ćwiczeń śródlekcyjnych dla wszystkich nauczycieli. Za pomocą metody zabawowej, naśladowczej i zadaniowej, a także z wykorzystaniem pomocy multimedialnych, nauczyciele przeprowadzili krótkie ćwiczenia śródlekcyjne, które były łatwe i proste do wykonania na małej przestrzeni i pozwoliły na odprężenie fizyczne i psychiczne uczniów.

 cwiczenia_1.jpeg cwiczenia_2.jpeg

 

 

 

2. W ramach promocji wojewódzkiego dnia prostego kręgosłupa nauczyciel wychowania fizycznego przygotował gazetkę informacyjną, przepis na zdrowy kręgosłup, a także materiały z propozycją ćwiczeń na kręgosłup dla wszystkich nauczycieli.  Na lekcjach wychowania fizycznego zostały przeprowadzone pogadanki dotyczące prawidłowej postawy. Przeprowadzone zostały także przykładowe ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę. Przygotowane zostały również materiały informacyjne, które zostaną przekazane rodzicom na wywiadówce.

 DSC00244.jpeg DSC00253.jpeg

 

 

 

3. W ramach promocji wojewódzkiego dnia lekkiego tornistra nauczyciel wychowania fizycznego przygotował gazetkę informacyjną "Dzień lekkiego tornistra" oraz materiały "Tornistry szkolne - zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego" dla wszystkich nauczycieli i rodziców.  Na lekcjach wychowawcy przeprowadzili pogadanki dotyczące wagi i zawartości tornistrów, odpowiedniego ich noszenie, a także aktywności fizycznej, właściwej organizacji stanowiska pracy oraz właściwych nawyków ruchowych. Przeprowadzone zostało również ważenie tornistrów. Uczniowie, jak zawsze, mieli możliwość pozostawienia niektórych książek, zeszytów ćwiczeń w szafkach szkolnych. Przygotowano materiały informacyjne, które zostały przekazane rodzicom na wywiadówce.

 DSC00362.jpeg DSC00383.jpeg

 

 

 

4. W ramach promocji wojewódzkiego dnia prawidłowej postawy ciała została przygotowana gazetka informacyjna związana z tym tematem. Na lekcjach nauczyciele przeprowadzili pogadanki dotyczące prawidłowej postawy. Omówione i przeprowadzone zostały także przykładowe ćwiczenia korygujące niedbałą postawę ciała oraz ćwiczenia mięśni stóp przeciwdziałające płaskostopiu. Zwracano uwagę na zajmowanie prawidłowej postawy w ławce na lekcjach. 

 DSC00560.jpeg DSC00563.jpeg

 

 

 

5. W ramach promocji Wojewódzkiego dnia przeciw otyłości nauczyciel wychowania fizycznego przygotował gazetkę informacyjną. Na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I – VI omówiony został talerz żywienia. Uczniowie obliczali współczynnik BMI (Body Mass Index) dotyczący stosunku masy ciała do wzrostu dziecka. Zostali także zachęceni do aktywnego spędzania czasu wolnego. Przekazano im broszury na temat zdrowia i aktywności ruchowej. Wykorzystano również materiały edukacyjne z strony internetowej www.trzymajforme.pl.  Wykonane zostały także plakaty na temat otyłości i zdrowego odżywiania. 

 IMG_0613.jpeg IMG_0799.jpeg

 

 

 

6. W ramach promocji wojewódzkiego dnia wiedzy o zdrowiu została przygotowana gazetka informacyjna związana z tym tematem. Uczniowie klas I – VI wzięli udział w apelu, na którym nauczyciel wychowania fizycznego w formie prezentacji multimedialnej przedstawił tematykę wiedzy o zdrowiu. Grupa uczniów wykonała inscenizację, mająca na celu uwrażliwienie na kształtowanie prawidłowych nawyków w sytuacjach życia codziennego – chodzenia, siedzenia, biegania, leżenia. Wykonywane też były  wspólne ćwiczenia przy muzyce. Przygotowane zostały również  i zaprezentowane wiersze na temat zdrowia. W formie prezentacji multimedialnej przedstawione zostały odnawialne źródła energii, które pozytywnie wpływają na ekologię i zdrowie człowieka.

 IMG_0812.jpeg IMG_0815.jpeg IMG_0830.jpeg

 

 

 

7. Program „Owoce w szkole” – prowadzony jest on przez Agencję Rynku Rolnego, a finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%). Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkole.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnione są:

  • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
  • świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),

soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

 

8. Program „Szklanka Mleka", w którym uczestniczy nasza szkoła już od 01.09.2008r., prowadzony jest przez Agencję Rynku Rolnego, a za jej pośrednictwem dofinansowany jest przez Unię Europejską. W tym roku szkolnym dzięki współpracy z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Głubczycach, uczniowie klas I – VI mogą pić bezpłatnie mleko naturalne, zaś za niewielką dopłatą mleko smakowe i jogurty. Celem tego programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

 

9. Projekt edukacyjny „Śniadanie daje moc” – prowadzony jest w klasach I – III. Ma na celu kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i dbania o zdrowie.

 

10. Program „Mam kota na punkcie mleka" – nasza szkoła jest jedną z ponad 2300 szkół podstawowych i gimnazjów biorących w nim udział. Ma on na celu, aby w prosty i zabawny sposób przekazać wiedzę, która zakrzewi w uczniach nawyk picia mleka i spożywania produktów mlecznych. Program finansowany jest z Komisji Europejskiej, budżetu krajowego oraz Funduszu Promocji Mleka.

 

11. „Opolszczyzna – kuźnią sportowych talentów”

Uczniowie klas I – III wzięli udział w projekcie, którego głównym celem jest propagowanie wśród dzieci aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez sport oraz rozbudzenie zainteresowań uczniów klas młodszych uprawianiem sportu. Zostały przeprowadzone testy sprawności fizycznej. Cele pośrednie projektu pozwolą na zdiagnozowanie stanu sprawności fizycznej uczniów klas I – III w województwie opolskim, uświadomienie opinii publicznej ważnej roli sportu w życiu człowieka, oraz oddziaływania wychowawcze m.in. uświadamianie dzieciom i młodzieży jak zagospodarować czas wolny na sportowo i zdrowo, propagowanie zasad „czystej gry" (fair play), przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym oraz rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw.

 DSC09782.jpeg DSC09800.jpeg DSC09888.jpeg DSC09863.jpeg DSC09876.jpeg DSC09835.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

12. „Trzymaj Formę!” – w bieżącym roku szkolnym szkoła bierze udział w Programie Edukacyjnym organizowanym na poziomie krajowym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców. Skierowany on jest do uczniów klas V – VI szkoły podstawowej i gimnazjum oraz ich rodziców. Koordynatorem szkolnym jest nauczyciel wychowania fizycznego Pani Izabela Sapeta. Głównym celem jest zwiększenie świadomości uczestników Programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Ponadto:

  • pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka,
  • kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,
  • dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

 

Obszar nr 5   

Pozalekcyjne zajęcia sportowe - przeprowadzenie udokomentowanych akcji związanych z aktywnością ruchową
      

Wychodząc naprzeciw potrzebom ruchowym naszych uczniów, a także ich chęci uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, prowadzone są zajęcia sportowe, rekreacyjne. Uczniowie podczas tych zajęć starają się doskonalić poznane w czasie lekcji umiejętności z różnych dyscyplin sportowych. Są również i tacy, którzy chcą swój wolny czas poświęcić aktywności ruchowej, zregenerować siły fizyczne i psychiczne, kształtować postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności oraz co najważniejsze, rozwijać i pogłębiać zainteresowania sportowe. Są to zajęcia między innymi tenisa stołowego i mini piłki nożnej. Dzięki tym zajęciom duża grupa uczniów dodatkowo doskonali swoją sprawność i umiejętności w klubach sportowych. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Dbamy o rozwój i zdrowie naszych podopiecznych realizując inne formy zajęć, które są mniej dostępne dla dzieci. W tym celu zorganizowano wyjazd na pływalnię w Zakrzowie. Organizowane są także wycieczki szkolne. Wycieczki 1-dniowe, 3-dniowe podczas których uczniowie aktywnie spędzają czas. Pokonują trasy turystyczne zdobywając szczyty górskie. Integrują się podczas organizowanych ognisk i dyskotek.

      
Tenis stołowy

DSC00544_s.jpeg IMG_0888-s.jpeg IMG_0903_s.jpeg IMG_0906_s.jpeg IMG_0912_s.jpeg IMG_0935_s.jpeg IMG_0937_s.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

Mini piłka nożna

DSC00785_s.jpeg DSC00788_s.jpeg  DSC09939_s.jpeg 

 

 

 

Basen

DSC09994_s.jpeg DSC09996_s.jpeg DSC09998_s.jpeg 
 

 

 


  

Obszar nr 8

Aktywność w gronie rodziny – zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów

Cyklicznie w naszej szkole organizowane są różnego rodzaju imprezy, uroczystości, wyjazdy, konkursy związane z aktywnością ruchową i zdrowiem. Zawsze możemy liczyć na życzliwą pomoc i zaangażowanie ze strony rodziców, którzy aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.
 
  • Dzień Sportu – Dzień Dziecka

W tym dniu zawsze organizowane są zajęcia sportowe, które co roku przybierają różną formę. Są to gry i zabawy ruchowe, tory przeszkód na wesoło, turnieje tenisa stołowego, turnieje gier zespołowych, konkursy sportowe indywidualne.

DSC05432.jpeg DSC05447.jpeg DSC05470.jpeg DSC05478.jpeg

 

 

 

  • ,,Maraton Matematyczny na sportowo” 

,,Maraton Matematyczny” organizowany w naszej szkole wśród uczniów cieszy się wielkim powodzeniem. Oprócz wiedzy matematycznej promuje aktywność ruchową i zdrowie.

"W zdrowym ciele zdrowy duch, matematyk ćwiczy za dwóch". W ramach tej edycji przygotowano rozgrzewkę i konkurencje sportowe: mistrz w skokach na skakance, mistrz w odbijaniu piłeczki, mistrz w rzucie do celu. Zorganizowano także, nagrody i dyplomy dla uczestników.

 "Liczę ćwiczę gram, dwie półkule mam". Przygotowano ćwiczenia mające na celu sprawdzenie orientacji w schemacie własnego ciała, ćwiczenia równoważne i zwinnościowe. Przygotowano także stacje sportowe: tenis stołowy, klasy, badminton oraz warcaby. Wszystkie te działania mają na celu pokazanie uczniom jak ważna jest sprawność fizyczna. Jak ruch pozytywnie wpływa na proces uczenia się.

DSC00014.jpeg DSC00024.jpeg DSC00039.jpeg

 

 

 

  • Dyskoteki andrzejkowe i bale karnawałowe. 

Zabawy przy dzwiękach dyskotekowych rytmów są najlepszą formą ruchu przy których uczestnicy świetnie się bawią. Organizowane podczas nich konkursy, wróżby uatrakcyjniają imprezę. Całości dopełnia zespół grający na żywo.

 DSC00469.jpeg DSC09897.jpeg