Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości.

Projekt „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”, w którym uczestniczy nasza szkoła, polega na budowie infrastruktury teleinformatycznej sieciowej oraz na budowie portalu eSzkoła (https://www.eszkola.opolskie.pl) zapewniającego świadczenie elektronicznych usług edukacyjnych. Projekt wspiera działalność edukacyjną i umożliwia dostęp do wspólnych zasobów edukacyjnych przez placówki uczestniczące w projekcie. Zapewnia wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego, tj.  ponad 38 000 uczniom, ich rodzicom, a także ponad 4500 osobom zatrudnionym w placówkach oświatowych: dyrektorom, nauczycielom i pracownikom administracyjnym nieograniczony dostęp do zbudowanej infrastruktury teleinformatycznej, w tym sieci bezprzewodowej i niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W projekcie uczestniczą:

2 przedszkola,

20 szkół podstawowych,

61 gimnazjów

oraz 28 szkół ponadgimnazjalnych.

Cele projektu:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, zapewniającej świadczenie eUsług edukacyjnych poprzez:

  • wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w opolskich placówkach oświatowych.
  • zwiększenie dostępu do informacji i wiedzy z zakresu edukacji oraz poprawa jakości zarządzania placówkami.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę systemu edukacyjnego realizującego eUsługi na obszarze województwa opolskiego poprzez:

  • rozwój elektronicznych usług z zakresu edukacji,
  • wzrost poziomu wykorzystania technik oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Niezbędne do pracy programy:

EXEMicrosoft .NET Framework 4.0 (868,57KB)
EXEMicrosoft Silverlight 5.1 (6,63MB)

PDFInstrukcja logowania/zmiany hasła (3,01MB)
PDFInstrukcja odzyskiwania dostępu do portalu (434,97KB)
PDFInstrukcja Witryny dla rodziców/opiekunów/uczniów (2,83MB)