Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Konkurs historyczny

 

17 listopada zorganizowano etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Zgłosiło się siedmioro chętnych uczniów z klasy piątej i szóstej. Zakres materiału obejmował wiadomości z historii Polski oraz historii powszechnej od czasów prehistorycznych do końca średniowiecza. Poza wiedzą merytoryczną uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością wyszukiwania informacji w tekście, pracą z mapą i innymi źródłami wiedzy historycznej. Prace oceniała komisja w składzie: dyrektor Alfred Kordula, nauczyciel historii – Beata Kordula oraz pani Izabela Sapeta.
            Do etapu gminnego zakwalifikowali się:
  1. Piotr Kochoń kl. 6a
  2. Natalia Ficoń kl. 5b
  3. Karolina Schittko kl. 5b
  4. Damian Swolana kl. 5b
  5. Sandra Ksol kl. 5a
  6. Patryk Długosz kl. 5a
Uzyskali nie mniej niż 75% punktów możliwych do zdobycia. W eliminacjach gminnych muszą wykazać się obszerną i rzeczową wiedzą historyczną.