Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Badania diagnozujące dla uczniów klas II – V

W ramach projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii zostały przeprowadzone badania diagnozujące dla uczniów klas II – V na zakończenie zajęć pozalekcyjnych, a także dla uczniów klasy Ia i Ib, którzy przystąpili do projektu. Odbyły się one przy wykorzystaniu platformy online, wyposażonej w kompleksową aplikację służącą do przeprowadzania badań w obszarze kompetencji matematyczno-humanistycznych uczniów. Platforma umożliwiła sprawdzenie umiejętności czytania oraz umiejętności matematycznych w określonych grupach wiekowych przy pomocy tzw. prób diagnostycznych. Próby czytania zawierały m.in. próby techniki czytania, próby czytania ze zrozumieniem i próby znajomości zasad pisowni, natomiast próby matematyczne skupiały się na sprawdzeniu umiejętności matematycznych dostępnych na określonym poziomie rozwojowym ucznia i jego poziomie szkolnym. W rezultacie do każdego poziomu (klasy) przypisany był test online o odpowiednio dobranym stopniu trudności, weryfikujący kluczowe kompetencje dzieci zarówno w zakresie czytania jak i liczenia. Wszystkie próby diagnostyczne realizowane były w formie testów składających się z ekranów multimedialnych, ćwiczeń interaktywnych oraz kart pracy z możliwością ich wydruku.

 

IMG_3519.jpeg IMG_3526.jpeg IMG_3527.jpeg IMG_3529.jpeg IMG_3538.jpeg IMG_4229.jpeg