Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Prelekcja pracownika służby zdrowia podczas zebrania z rodzicami

Podczas zebrania z rodzicami 14 września 2022 roku odbyła się prelekcja pracownika służby zdrowia w ramach „TYGODNIA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH” rekomendowanych przez MEiN i GIS. Tematem akcji  jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.