Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych

W dniach 12-16.09.2022 r. w naszej szkole została przeprowadzona akcja „TYDZIEŃ PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH” rekomendowanych przez MEiN i GIS. Wychowawcy klas I-VIII przeprowadzili z uczniami zajęcia z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych podczas, których wykorzystano filmy edukacyjne, ulotki informacyjne, instrukcje mycia rąk oraz karty pracy. Celem akcji było i jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i innych.