Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Inauguracja nowego roku szkolnego 2022/2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022 r. o godzinie 9:00. W tym dniu autobusy szkolne kursują tak, jak w dni nauki szkolnej. Uczniowie mogą przyjechać drugim kursem, czyli:

Łany (8:10) – Błażejowice – Miejsce Odrzańskie – Podlesie – Dzielnica – Łany (8:31)

Łany (7:50) – Nieznaszyn – Roszowice – Roszowice n.ż. – Przewóz – Przewóz n.ż. – Dzielnica – Łany (8:20).

Będzie w nich zapewniona opieka. Uczniowie, którzy będą uczestniczyć we mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 8:00 dojeżdżają z rodzicami/opiekunami we własnym zakresie. Rodzice/opiekunowie zapewniają także bezpieczny powrót z kościoła do szkoły. Uczniowie, którzy posiadają kartę rowerową mogą przyjechać rowerami. Pozostałych uczniów rodzice/opiekunowie mogą odebrać około godziny 10:30 po zakończeniu uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Uczniowie, którzy będą musieli pozostać w szkole, odjadą autobusami szkolnymi o godzinie 13:40.

 

Alfred Kordula – dyrektor PSP w Łanach