Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Rodzice i uczniowie klasy ósmej,

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny opracowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych. Wśród nich są m.in. informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń czy dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Wytyczne w załączniku:

PDF20210419_PrzeprowadzanieEGZAMINY_2021_COVID_Wytyczne_PUBL_202104211022.pdf (1,11MB)