Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Komunikaty i ostrzeżenia

powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15 grudnia 2022 r.

PDFPowiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10.pdf (255,25KB)

komunikat o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 22.03.2022 r. i 23.03.2022 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 (100 µg/m3) na terenie województwa opolskiego.

PDFpowiadomienie-o-ryzyku-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pm10-z-dn-22032022-r.pdf (360,38KB)

Komunikat o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 14.12.2021 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 (100 µg/m3) na terenie województwa opolskiego.

PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i alarmowego oraz o r....pdf (280,85KB)

Komunikat o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 13.12.2021 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 (100 µg/m3) na terenie województwa opolskiego.

PDFPowiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn.....pdf (950,37KB)
 

Komunikat o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 15.11.2021 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 (100 µg/m3) na terenie województwa opolskiego.

PDFpowiadomienie-o-ryzyku-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pm10-z-dnia-15112021-r.pdf (493,06KB)

 

Komunikat o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 14.11.2021 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 (100 µg/m3) na terenie województwa opolskiego.

PDFpowiadomienie-o-ryzyku-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pm10-z-dnia-14112021.pdf (392,81KB)
 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 mikrogramów/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie województwa opolskiego:

PDFPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego PD dla PM10_25052021.pdf (243,16KB)
 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 mikrogramów/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie województwa opolskiego:

PDFPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego PD dla PM10.pdf (147,70KB)

 

Komunikat o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 10.03.2021 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie województwa opolskiego:

PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10 z dn. 10.03.2021 r.pdf (156,81KB)
 

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia w dniu 26.02.2021 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie województwa opolskiego:

PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10 z dn. 26.02.2021 r.pdf (156,80KB)
 

Komunikat o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 24.02.2021 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie województwa opolskiego:

PDFpowiadomienie-o-ryzyku-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pm10-z-dn-24022021-r.pdf (313,92KB)
 

Komunikat o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 24.02.2021 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie województwa opolskiego:

PDFpowiadomienie-o-ryzyku-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pm10-z-dn-23022021-r.pdf (230,08KB)
 

Komunikat o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 15.02.2021 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie województwa opolskiego:

PDFpowiadomienie-o-ryzyku-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pm10-z-dn-15022021-r.pdf (306,14KB)

 

Komunikat o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 09.02.2021 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie województwa opolskiego:

PDFpowiadomienie-o-ryzyku-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pm10-z-dn-10022021-r.pdf (229,43KB)