Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Do końca lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół

Dyrektor PSP w Łanach informuje, że zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Edukacji i Nauki do końca lutego uczniowie klas I–III dalej kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Natomiast uczniowie klas IV–VIII będą nadal uczyć się zdalnie. W szkole będzie można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół będą podejmowane przez MEiN pod koniec lutego.

Do końca lutego działalność szkół i placówek na dotychczasowych zasadach - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Alfred Kordula – Dyrektor PSP w Łanach