Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Nauka zdalna dla klas I-VIII zostaje przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

Dyrektor PSP w Łanach informuje, że 24 listopada zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Tym samym nauka zdalna dla uczniów klas I-VIII zostaje przedłużona do 3 stycznia 2021 r. Szkoła będzie miała obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlicy szkolnej dla uczniów uczęszczających do klas I–III, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r. - Ministerstwo Edukacji Narodowej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dyrektor PSP w Łanach – mgr Alfred Kordula