Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Nauka zdalna dla klas I-VIII od 9 listopada do 29 listopada

Dyrektor PSP w Łanach informuje, że zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Edukacji Narodowej od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Szkoła będzie miała obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Uczniowie będą korzystać z e-dziennika, konta Office 365 (Outlook, Teams). Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji. Obecność na zajęciach obowiązkowa. Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy jest szczególna i wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji oraz współpracy. Bardzo ważne jest to, aby w czasie pracy zdalnej pamiętać o bezpieczeństwie danych osobowych! W załączeniu poradniki UODO dotyczące bezpieczeństwa podczas zdalnego nauczania:

PDFDane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania.pdf (302,04KB)
PDFDobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online.pdf (180,12KB)
 

Dyrektor PSP w Łanach – mgr Alfred Kordula