Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła

e-Dziennik

Aby zalogować się do e-Dziennika należy uruchomić poniższy link:

https://uonetplus.eszkola.opolskie.pl/gminacisek/LanySP5

Natomiast ustalenie/zmiana hasła dostępowego oraz instrukcję odzyskiwania dostępu do konta można uzyskać uruchamiając poniższy link:

http://kb.rzpwe.opolskie.pl/kb/ustalenie-zmiana-hasla-dostepowego-do-opolskiej-e-szkoly/

Uczniowie poniżej 13 roku życia nie mają maili prywatnych. Problemem jest więc uzyskiwanie hasła dostępowego do e-szkoły i usług office365. W celu ustalenia hasła dla ucznia przy przywracaniu dostępu podajemy PESEL ucznia, a link do ustalenia hasła przesłany zostanie na konto opiekuna.