Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

e-Dziennik

Aby zalogować się do e-Dziennika należy uruchomić poniższy link:

https://uonetplus.eszkola.opolskie.pl/gminacisek/LanySP5

Natomiast ustalenie/zmiana hasła dostępowego oraz instrukcję odzyskiwania dostępu do konta można uzyskać uruchamiając poniższy link:

http://kb.rzpwe.opolskie.pl/kb/ustalenie-zmiana-hasla-dostepowego-do-opolskiej-e-szkoly/

Uczniowie poniżej 13 roku życia nie mają maili prywatnych. Problemem jest więc uzyskiwanie hasła dostępowego do e-szkoły i usług office365. W celu ustalenia hasła dla ucznia przy przywracaniu dostępu podajemy PESEL ucznia, a link do ustalenia hasła przesłany zostanie na konto opiekuna.