Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Plan rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 r. o godzinie 9:00 według następującego harmonogramu:

  1. Klasa I – uczniowie wraz z rodzicami (uczeń tylko z jednym rodzicem) spotykają się wraz z wychowawcą na zastępczej sali gimnastycznej.
  2. Klasy II, III, IV, VI, VIIa, VIIb i VIII – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach.

Podczas przejazdu autobusem szkolnym i inauguracji obowiązuje zachowanie środków bezpieczeństwa (obowiązkowo maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu, dystans społeczny).

Dowóz:

Trasa I: Łany 8:05 – Nieznaszyn 8:15 – Roszowice 8:18 – Przewóz 8:25 – Dzielnica 8:32 – Łany szkoła 8:35.

Trasa II: Łany szkoła 8:22 – Dzielnica 8:25 – Podlesie 8:32 – Miejsce Odrzańskie 8:35 – Błażejowice 8:42 – Łany  szkoła 8:45.

 

Powrót:

Trasa I: Łany (szkoła) 10:00 – Dzielnica 10:03 – Przewóz 10:10 – Roszowice 10:17 – Nieznaszyn 10:20 – Łany 10:27.

Trasa II: Łany 10:10 – Dzielnica 10:13 – Podlesie 10:20 – Miejsce Odrzańskie 10:23 – Błażejowice 10:30 – Łany  10:33.