Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Uroczyste wręczenie świadectw

Rok szkolny 2019/2020 zakończył się w piątek 26 czerwca. Miał on zupełnie inny przebieg niż w poprzednich latach. W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 trzeba było odejść od dotychczasowej formy wręczenia świadectw i przeprowadzić je w nieco inny sposób. Tym razem nie było wspólnej akademii i występów artystycznych dla wszystkich klas ze względu na obostrzenia epidemiologiczne i troskę o bezpieczeństwo sanitarne uczniów, pracowników szkoły i rodziców. Uczniowie klas I – VII otrzymali świadectwa promocyjne od swoich wychowawców według ustalonego harmonogramu. Na zakończenie Pan Dyrektor pogratulował tegorocznym absolwentom wysokich osiągnięć w nauce i wręczył wraz z wychowawcą świadectwa ukończenia szkoły. Uczniowie z najlepszymi wynikami otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Natomiast rodzicom zostały wręczone listy gratulacyjne. Ponadto zostały także wręczone dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Cisek i Przewodniczącą Rady Gminy dla najlepszego ucznia – Karoliny Smiatek, sportowca – Nikoli Pająk i talentu – Aliny Lach i Aleksandry Jakubczyk.