Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

w tym roku szkolnym, w związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, nie ma możliwości, aby cała społeczność szkolna spotkała się 26 czerwca na uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Zakończenie będzie miało nieco inny charakter. Rozpoczniemy o godzinie 9:00 od rozdania świadectw uczniom klasy pierwszej, a następnie co godzinę kolejnym klasom. W oczekiwaniu na wejście do szkoły należy zachować odpowiedni odstęp, co najmniej 1,5m oraz mieć zakryte usta i nos.

Harmonogram:

9:00 – klasa I

10:00 – klasa II

11:00 – klasa III

12:00 – klasa V

13:00 – klasa VIa

14:00 – klasa VIb

15:00 – klasa VII

16:00 – klasa VIII

Istnieje również możliwość indywidualnego odbioru świadectwa w czasie wakacji po telefonicznym uzgodnieniu z dyrekcją szkoły – nr telefonu 77 4875724.

Rodzice przywożą i odbierają uczniów we własnym zakresie. Istnieje możliwość uczestnictwa w rozdaniu świadectw jednego rodzica, po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą. Wszystkich obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarnych. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz po zakończeniu wręczania świadectw. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podręczników i książek do biblioteki przekażą wychowawcy.

Dyrektor PSP w Łanach – mgr Alfred Kordula