Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła

Egzamin ósmoklasisty

Uległ zmianie harmonogram egzaminu ósmoklasisty. Potrwa on od 16 do 18 czerwca 2020 r.:

język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz.9:00

Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca 2020 r.

Do 31 lipca 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci odbiorą również w tym dniu zaświadczenia o wyniku egzaminu.

Jego organizacja będzie zgodna z wytycznymi przeciwepidemicznymi, które przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Centralną Komisją Egzaminacyjną, a które to przede wszystkim zapewnią uczniom, nauczycielom i pracownikom bezpieczne warunki, a dyrektorowi pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19:

wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty: PDFWYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów.pdf

 

Podczas egzaminu uczniowie powinni pamiętać o następujących zasadach: JPEGWytyczne_CKE_MEN_i_GIS_-_plakat.jpeg

 

Z aktualnymi informacjami o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty należy zapoznać się na stronie CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

Dyrektor PSP w Łanach – mgr Alfred Kordula