Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Kształcenie na odległość przedłużone do 26 kwietnia

9 kwietnia 2020 roku Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie, w którym przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 26 kwietnia br., czyli po przerwie świątecznej nauczanie zdalne odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. Realizowane ono będzie z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, m.in. zamieszczonych na platformie edukacyjnej www.epodreczniki.pl oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną i emitowanych programów edukacyjnych TVP.

Dyrektor PSP w Łanach – mgr Alfred Kordula