Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Logowanie do e-Dziennika

Aby zalogować się do e-Dziennika należy uruchomić poniższy link:

https://dziennik.eszkola.opolskie.pl/

Następnie spośród listy bezpośrednich adresów URL dzienników elektronicznych placówek należy wybrać LanySP5 (Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach) i po kliknięciu w ten link, zalogować się do dziennika elektronicznego.

 

Instrukcję odzyskiwania dostępu do konta można uzyskać uruchamiając poniższy link:

http://kb.rzpwe.opolskie.pl/kb/ustalenie-zmiana-hasla-dostepowego-do-opolskiej-e-szkoly/