Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Kształcenie na odległość - zmiana przepisów

Szanowni Rodzice i drodzy Uczniowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, które będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Dzięki nim możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. W związku z tym informuje się, że termin zdalnego nauczania zostaje wydłużony do 10 kwietnia bieżącego roku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.men.gov.pl.  

Dyrektor PSP w Łanach – mgr Alfred Kordula