Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Plan rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września o godz. 9:00 mszą św. w kościele w Łanach, a następnie uroczystym apelem w szkole.

Dowóz uczniów:

Trasa I: Łany szkoła 7:40 – Nieznaszyn 7:50 – Roszowice 7:52 – Roszowice n.ż 7:55 – Przewóz 8:01 – Dzielnica 8:06 – Łany szkoła 8:10.

Trasa II: Łany szkoła 8:20 – Błażejowice 8:23 – Miejsce Odrzańskie 8:27 – Dąbrowa 8:29 – Podlesie 8:32 – Dzielnica 8:37 – Łany szkoła 8:40.

 

Powrót:

Trasa I: Łany szkoła 10:50 – Dzielnica 10:54 – Przewóz 10:59 – Roszowice n.ż 11:05 – Roszowice 11:07 – Nieznaszyn 11:10 – Łany szkoła 11:20.

Trasa II: Łany szkoła 11:20 – Błażejowice 11:23 – Miejsce Odrzańskie 11:27 – Dąbrowa 11:29 – Podlesie 11:32 – Dzielnica 11:37 – Łany szkoła 11:40.