Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Bicie rekordu w RKO

Z naszej szkoły udział wzięło 30 uczniów chętnych do przećwiczenia na fantomach czynności przywracania akcji serca i oddechu. Akcja mogła się udać dzięki współpracy szkoły w Łanach z Młodzieżową Drużyną Strażacką z Miejsca Odrzańskiego.   W skali Polski akcje zainicjowała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ramach  obchodów “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” oraz realizacji programu edukacyjnego: Ratujemy i Uczymy Ratować.  Dzień ten obchodzony jest od 2013 roku a  jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.