Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Więc opowiem Ci o bezpieczeństwie.

Dominik Haronska został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Pierwszy dzień w szkole? Więc opowiem Ci o bezpieczeństwie”, który został zorganizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Nagrodzono dziesięć najlepszych prac spośród 865 nadesłanych na konkurs. Celem konkursu było stworzenie ilustracji do elementarza „Pierwszaki” z zakresu bezpieczeństwa, przeznaczonego dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Dominik namalował pracę na temat  „Jestem ostrożny wobec nieznajomych” i  w plastyczny sposób pokazał młodszym kolegom  jak należy właściwie reagować na propozycje osób, których nie znają. We wrześniu, w Popielowie odbyła się uroczysta gala połączona z rozdaniem nagród laureatom konkursu, w której uczestniczył Dominik.

Gratulujemy!