Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Plan rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 1 września o godz. 9:00 mszą św. w kościele w Łanach, a następnie uroczystym apelem w szkole.

Dowóz uczniów:

Trasa I: Łany 7:55 (wsiada opiekun) – Nieznaszyn 8:05 – Roszowice 8:08 – Dzielnica 8:10 – Przewóz 8:15 – Dzielnica 8:22 – Łany szkoła 8:25.

Trasa II: Łany szkoła 8:30 – Dzielnica 8:35 – Podlesie 8:40 – Miejsce Odrzańskie 8:45 – Błażejowice 8:50 – Łany szkoła 8:55.

 

Powrót:

Trasa I: Łany (szkoła) 10:45 – Dzielnica 10:51 – Przewóz 10:56 – Roszowice 11:04 – Nieznaszyn 11:06 – Łany 11:15.

Trasa II: Łany 11:15 – Dzielnica 11:21 – Podlesie 11:26 – Miejsce Odrzańskie 11:30 – Błażejowice 11:35 – Łany 11:40.