Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Sprawdzian szóstoklasisty

5 kwietnia 2016r. uczniowie kończący w tym roku szkołę podstawową sprawdzili swoją wiedzę pisząc sprawdzian szóstoklasisty organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W naszej szkole do sprawdzianu przystąpiło 16 uczniów. Składał się on z dwóch części. Pierwsza część rozpoczęła się o godzinie 9:00 i trwała 80 minut. Obejmowała zadania z języka polskiego oraz matematyki. Druga część rozpoczęła się o godzinie 11:45 i trwała 45 minut. Obejmowała zadania z języka angielskiego. Miały one formę zamkniętą i otwartą. Wśród pytań otwartych z języka polskiego znajdowała się dłuższa wypowiedź pisemna „Warto pomagać innym … - kartka z pamiętnika”. Informacje o wynikach tegorocznego sprawdzianu uczniowie poznają 27 maja, zaś zaświadczenia wydane przez OKE otrzymają na koniec roku szkolnego wraz z świadectwami.