Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Konkurs Mitologiczny

W dniu 31 marca 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku odbył się gminny etap Konkursu Mitologicznego. Impreza czytelnicza została zorganizowana w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Konkurs przygotowany został przez nauczycieli bibliotekarzy i bibliotekę gminną w Cisku. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z literaturą europejską – mitami, rozwijanie umiejętności kluczowych, promocja czytelnictwa, rozwijanie słownictwa, kształtowanie zasad fair play, kształtowanie umiejętności korzystania z katalogu bibliotecznego, wdrażanie do samokształcenia poprzez korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi. Etap gminny został poprzedzony eliminacjami szkolnymi, w których wzięli udział: Alicja Jacek, Natalia Kaleta, Monika Gwóźdź, Sandra Kirchniawy i Patryk Pieruszka. Do etapu gminnego awansowali Alicja, Sandra i Patryk. Uczniowie walczyli o niezwykle cenne nagrody książkowe, które ufundowała Gmina Cisek i zajęli następujące miejsca:

  • I miejsce Alicja Jacek z PSP w Łanach,
  • II miejsce na równi zdobyli: Tomasz Kühn z PSP w Roszowickim Lesie oraz Patryk Pieruszka z PSP w Łanach,
  • III miejsce Dominika Palacz z PSP w Landzmierzu.