Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Konkurs mitologiczny

31 marca b.r. o godz. 9.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie się konkurs mitologiczny skierowany do uczniów klasy 5 i 6 szkół podstawowych gminy Cisek. Celem konkursu jest zapoznanie uczniów z literaturą europejską – mitami, rozwijanie umiejętności kluczowych, promocja czytelnictwa, rozwijanie słownictwa, kształtowanie zasad fair play, kształtowanie umiejętności korzystania z katalogu bibliotecznego, wdrażanie do samokształcenia poprzez korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi. W konkursie weźmie udział po trzech uczniów z każdej szkoły podstawowej. Za pierwsze trzy miejsca uczestnicy otrzymają nagrody książkowe, a pozostali dyplomy uczestnika. Organizatorami konkursu są biblioteki szkolne gminy Cisek, Gminna Biblioteka Publiczna w Cisku, Gminny Ośrodek Kultury w Cisku i Gmina Cisek. Organizowany konkurs jest wydarzeniem promującym czytelnictwo z udziałem uczniów szkół podstawowych, które otrzymały dofinansowanie na zakup książek niebędących podręcznikami i popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów w ramach Rządowego programu wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – "Książki naszych marzeń".