Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła

Trzymaj Formę!

„Trzymaj Formę!” – w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 szkoła bierze udział w Programie Edukacyjnym organizowanym na poziomie krajowym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców. Skierowany on jest do uczniów klas V–VI szkoły podstawowej i gimnazjum oraz ich rodziców. Koordynatorem szkolnym jest nauczyciel wychowania fizycznego. Głównym celem jest zwiększenie świadomości uczestników Programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Ponadto:

  • pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka,
  • kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,
  • dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.